مرداد ۲, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مدل‌‌های تامین مالی جمعی

تعریف تامین مالی جمعی: تامین مالی جمعی را می‌توان به عنوان تلاش جمعی بسیاری از افراد تعریف کرد که منابع خود را برای حمایت از تلاش‌هایی که توسط افراد یا سازمان‌های دیگر آغاز می شود، تجمیع می‌کنند. این کار معمولاً از طریق اینترنت یا با کمک آن انجام می‌شود. پروژه و کسب‌وکارهای فردی با کمک‌های […]