مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران

سرمایه گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده. اغلب اندیشمندان اقتصادی در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته‌اند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه‌گذاری موثر در کشور است. همواره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود […]