خیرین مدرسه ساز

خیرین مدرسه ساز


اطلاعات پایه

شخصیت

نوع اتاق

استارتاپ ,

تالار

تامین مالی جمعی , سرمایه پذیران , سرمایه گذاران ,

حوزه فعالیت

خیرین مدرسه ساز ,

تاریخ تاسیس

مرحله رشد

تعداد افراد

محل استقرار

,

آدرس


اطلاعات تکمیلی

تعداد مجموعه های حمایت شده

تعداد منتورها و کوچ ها

نفر

حداقل میزان سهام ماخوذ جهت سرمایه گذاری

درصد

سقف سرمایه گذاری

۰ میلیون تومان

مشارکت در راند سرمایه گذاری


اطلاعات تماس