مرکز نوآوری

مرکز نوآوری

چرخه حمایت از ایده‌های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن به محصولات فناورانه قابل عرضه به بازار، رسالت اصلی پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری است. از این رو، مراکز نوآوری با هدف حمایت از افراد مستعد و خلاق – با چشم‌انداز توسعه فن‌آفرینی – از طریق ایجاد بسترهای حمایتی مناسب، زمینه پرورش ایده‌های نو و کاربردی را به عنوان نخستین گام چرخه فراهم می‌آورند.  این مراکز زیر نظر مراکز رشد وابسته به پارک‌های علم و فناوری هستند و فقط تیم‌های نوآور در آنها پذیرش می‌شوند.

ایده: چکیده‌ای از فکر به صورت خام است که دارای هماهنگی و منطق بوده و قابلیت اجرا داشته باشد.

صاحبان ایده: شخص یا تیم حقیقی مبتکر و صاحب ایده نو در سطوح مختلف تحصیلی

اهداف مرکز نوآوری

از اهداف مراکز نوآوری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • بسترسازی برای پیاده‌سازی ایده‌های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده
 • ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت نیروهای جوان
 • پذیرش نوآوران و کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های گروهی
 • هدایت نوآوران به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات علمی و جشنواره‌ها و فراهم آوردن تسهیلات برای ادامه فعالیت و پذیرش در مراکز رشد

وظایف مرکز نوآوری

وظایف یک مرکز نوآوری به شرح ذیل است:

 • پذیرش صاحبان ایده
 • کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه
 • شهدایت صاحبان ایده برای پیاده‌سازی ایده از طریق ارائه خدمات و مشاوره مورد نیاز
 • تشویق و ترغیب نوآوران به راه‌اندازی کسب و کارهای دانشی
 • ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز رشد واحدهای فناور
 • تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی برای حفظ حقوق مالکیت فکری
 • حمایت از صاحبان ایده در راستای کاربردی نمودن ایده‌های علمی

مزایای پذیرش و استقرار

از مزایای یک مرکز نوآوری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • بهره‌مندی از خدمات مرکز نوآوری
 • هم‌افزایی از طریق ارتباط با دیگر تیم‌های نوآور و خلاق عضو مرکز نوآوری
 • آشنایی با فضای کسب و کار خصوصی

Leave a Reply

Your email address will not be published.