کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان

کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان

تفاهم نامه بین صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با هدف کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شد.

به گزارش خانه سرمایه گذاری، تفاهم نامه همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان صنایع کوچک، به منظور فراهم‌آوردن زمینه همکاری‌های سازنده برای کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان و در راستای بومی‌سازی محصولات و خدمات مورد نیاز و تعمیق سطح فناوری در کشور، منعقد شد.

موضوعات همکاری مشترک شامل همکاری برای توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت سازمان به‌ویژه از طریق جلب مشارکت شرکت‌های بزرگ صنعتی و احصای نیازهای فناورانه آن‌ها، همکاری در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت سازمان به‌ویژه از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی یا جسورانه بورسی با مشارکت سایر بازیگران از محورهای این تفاهم نامه هستند.

همچنین همکاری در راه‌اندازی شتابدهنده یا کارخانه نوآوری تخصصی به منظور کمک به فرایند توسعه و تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت سازمان با تکیه بر استارت‌آپ‌ها و هسته‌های فناور، همکاری در زمینه تقویت توان صادراتی و حمایت از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت سازمان به بازارهای بین‌المللی از طریق ارائه خدمات توانمندسازی با تکیه بر ظرفیت کارگزاران بخش خصوصی از دیگر محورهای این تفاهم نامه محسوب می‌شود.

همکاری برای تقویت بنیه نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت سازمان با رویکرد نوآوری باز به ویژه از طریق برگزاری رویدادهای شبکه‌سازی و تبادل فناوری، همکاری در زمینه ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری‌سازی فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت سازمان مشتمل بر خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، کسب استانداردها و گواهینامه‌های مورد نیاز برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی، بازاریابی، برندسازی، تهیه طرح‌های توجیهی و … همکاری در زمینه طراحی ابزارهای مالی و حمایتی جدید در زمینه تجاری‌سازی فناوری متناسب با نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت سازمان در چارچوب ضوابط و قوانین از دیگر موضوعات همکاری مشترک به شمار می‌رود.

منبع: صندوق نوآوری و شکوفایی

Leave a Reply

Your email address will not be published.