کاهش تخلفات مالیاتی

کاهش تخلفات مالیاتی

فقدان امنیت در تراکنش‌های بانکی به دلیل نبود اطلاعات دقیق مشتریان در اختیار بانک‌ها است. اجرای طرح جدید بانک مرکزی می‌تواند با برقراری این امنیت در شبکه بانکی مانع از خسارت‌های حاصل از نبود این اطلاعات به مشتریان شود. به عبارتی داشتن اطلاعات دقیق فرستنده و گیرنده به بانک ها برای شناسایی کلاهبرداران و سوء استفاده گران کمک می‌کند.

در معاملاتی که سیم کارت به اسم صاحب آن نیست، امکان تخلفات مالیاتی زیاد است. بنابراین اجرای این طرح در شبکه بانکی و مانور بانک‌ها بر آن باعث ایجاد امنیت   بیشتر شده و در کل کمک می‌کند افراد کمتری نظام مالیاتی را دور بزنند. چرا که اسناد آنها به طور دقیق تری در اختیار بانک ها قرار گرفته

 بنابراین این کار و اقدامات مشابه شفافیت بیشتری در تراکنش‌ها و به طور کلی تر معاملات بانکی ایجاد می‌کند و مطمئن‌تر است . است

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی

Leave a Reply

Your email address will not be published.