مزیت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌های بیمه

مزیت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌های بیمه

بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر، از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی شده است و از سوی دیگر باعث توسعه سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن، رشد تولید با سرعت و شتابی افزون‌تر می‌شود.

فرصت‌هایی مانند ارائه محصولات جدید و توسعه فرهنگ بیمه‌پذیری در ایران همراه با وجود یک نسل جوان که نیاز مبرمی به پوشش‌های بیمه زندگی و درمان تکمیلی دارد و ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه در شرایط فعلی، صنعت بیمه ایران را به یک مجموعه جذاب برای سرمایه‌گذاری بدل کرده است.

قانون‌گذار نیز در راستای تشویق شرکت‌های بیمه خارجی در ایران با توجه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به موجب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه و رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورایعالی بیمه برای مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه داخلی و با «اولویت بخش غیردولتی» برای ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران آیین‌نامه شماره ۴۱ را تصویب کرده است.

همچنین در قالب آیین‌نامه شماره ۴۱ موارد زیر و زمینه جذب سرمایه خارجی مطرح شده است:

 ماده ۱- موسسات بیمه و موسسات کارگزاری بیمه خارجی می‌توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه اقدام به تاسیس دفتر ارتباطی در جمهوری اسلامی ایران کنند. دفاتر ارتباطی موظف هستند علاوه بر ضوابط این آیین‌نامه، از قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین به عنوان شخص حقوقی از مقررات حاکم بر صنعت بیمه کشور ایران پیروی کنند.

ماده ۲- دفاتر ارتباطی می‌توانند به عنوان رابط بین موسسه متبوع خود و موسسات بیمه ایرانی در زمینه پیگیری امور بیمه اتکایی، ارائه خدمات کارشناسی و انتقال دانش فنی بیمه‌ای فعالیت کنند؛ اما مجاز به عرضه بیمه و انجام عملیاتی که در حیطه وظایف موسسات بیمه داخلی قرار دارد، نیستند.

ماده ۳- بیمه مرکزی ایران براساس وظایف قانونی خود بر فعالیت دفاتر ارتباطی نظارت خواهد کرد.

ماده ۴- موسسات بیمه خارجی می‌توانند دفتر ارتباطی خود در ایران را با اطلاع بیمه مرکزی ایران و رعایت قوانین موجود به‌طور موقت تعطیل یا آن را منحل کنند.

یکی از موضوعاتی که روند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه به صنعت بیمه را تسهیل می‌کند، استفاده از استارت‌آپ‌ها و ورود آنها به بازار بیمه است. استارت‌آپ‌ها می‌توانند نقطه مهمی برای جذب سرمایه و حق بیمه باشند؛ چراکه مردم به حوزه استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین علاقه دارند و در چند دهه آینده اهمیت آنها، مسیر کسب‌وکارها و بازارهای مالی مختلف را به این سو خواهد برد.

منبع:

محمد عاملی، کارشناس بیمه

Leave a Reply

Your email address will not be published.