فرصت‌های صنعت بیمه برای فعالیت استارتاپ‌ها

فرصت‌های صنعت بیمه برای فعالیت استارتاپ‌ها

در شرایط رکودی بازارهای فعلی و شدید شدن رقابت میان حاضرین سنتی در بازارها یکی از گزینه‌های بررسی پیش روی شتاب دهنده‌های خدمات نوین، انتخاب صنایع مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اگر بخواهیم در حوزه سرمایه گذاری واقع بین باشیم، انتخاب صنعت هدف یکی از مهمترین و شاید مهمترین پرسش برای کسب و کارهای استارتاپ است. زیرا احتمال شکست یک استارتاپ در دنیای واقع بسیار بیش از احتمال موفقیت آن است و برای یک استارتاپ با توجه به ماهیت آن حفظ و بقا ابدا شاخص موفقیت نیست و می بایست به یک رشد جهش گونه و تمایز خاص در ارائه خدمات و محصولات برسد.
طبیعتا عوامل متعدد و متفاوتی را می توان برای ورود به یک صنعت بررسی و وزن دهی کرد و استارتاپ‌های وطنی نیز با تمرکز روی فروش برخی محصولات ساده و اجباری مانند بیمه نامه شخص ثالث یا حوادث مسافرین عازم به خارج از کشور اقداماتی را آغاز کرده اند اما این یادداشت به جذابیت‌های بیشتر صنعت بیمه می‌پردازد:

۱- بازار بیمه ایران هنوز سنتی است.

علی‌رغم همه تحولات صورت گرفته به واسطه انفجار اطلاعات و ظهور فناوری های مدرن در جهان؛ اما بسیاری از صنایع، از جمله صنعت بیمه ایران، همچنان از مدل سنتی چند دهه گذشته پیروی کرده و در این راه مقاومت های بسیاری از خود نشان می دهد و نیاز به عبور از مرز سنت، شهامت، دانش و مدیریت کارآمد دارد. ویژگی هایی که تعداد کمی از مدیران آن را دارا هستند.

۲- ساختار فناوری اطلاعات در شرکتهای بیمه

در صنعت بیمه با تنوع در ارائه خدمات مبتنی فناوری اطلاعات روبرو نیستیم و با توجه به محدودیت‌های موجود برای عرضه کنندگان این خدمات، فضای بسیار مناسبی برای حضور استارتاپ‌ها فراهم شده است که با تمرکز بر بخشهای مختلف فرایندهای فروش، صدور و خدمات پش از صدور می توانند درآمدهای پایدار ایجاد نمایند.

۳- ماهیت بیمه گری مبتنی بر داده است

مهمترین داشته شرکت‌های استارتاپ پس از هنر ارائه خدمات متمایز، داده ای است که گردآوری می‌کنند و تحلیل درستی است که از آن به شرکتهای بیمه خواهند داد. طبق این داده‌ها می‌توان الگوهای رفتاری مصرف کننده، شرایط تقلب و تخلف و بسیاری از موارد دیگر را برای صنعت بیمه تسهیل نمود.

۴- ثبات صنعت

صنعت بیمه ایران بر محوریت بیمه های اجباری می گردد و با توجه به آگاهی عمومی جامعه از این راه، امر بیمه گری گسترش قابل توجهی یافته است. لذا استارتاپ‌ها در حوزه بیمه‌های اجباری فرصت قابل توجهی برای فعالیت دارند.

۵- بازده مناسب و سریع

سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های راه‌‌اندازی تشکیلات بیمه‌ای (یک کارگزاری برای نمونه جهت فعالیت رسمی یک استارتاپ در قالب رسمی بیمه گری) و یا فعالیت بیمه ای بسیار پایین تر از رقبای دیگر است. لذا نرخ شکست کسب و کار نیز در آن به نسبت سایر صنایع پایین تر است و بلکه در مدت کوتاه‌تری نسبت به سایر رقبای خود احتمال
حرکت به سمت سوددهی و درآمدزایی دارد.

۶- فضای رشد چشمگیر

صنعت بیمه ایران به گواه گزارش‌های ملی و بین المللی و با توجه به ساختار جمعیتی کشور ایران یکی از بکرترین و مناسبترین شرایط را برای رشد خدمات بیمه اختیاری مانند بیمه های زندگی و اموال دارد. لذا کسب و کارهایی در این راه پیروز هستند که با شناخت این کمبودها و راهههای نفوذ به بازارهای خاص اختیاری بتوانند جایگاه مناسبی برای خود پیدا کنند.

امید است یادداشت حاضر برای تصمیم گیری شتاب دهنده ها مفید واقع شود و برخلاف شرایط حاضر که تمرکز بیشتری روی بازاریابی و فروش استارتاپها در فضای بیمه های اجباری انجام شده است، زمینه فراهم شود تا با مشاوره درست و انتخاب راهبرد بلندمدت و توجه به بازارهای اختیاری شاهد رشد و موفقیت استارتاپهای بیشتری در حوزه اینشورتک باشیم.

محمد عاملی کارشناس صنعت بیمه

Leave a Reply

Your email address will not be published.