سوالات متداول

  • خانه سرمایه گذاری چه سرمایه گذاران و سرمایه پذیرانی را می‌پذیرد؟

در حال حاضر، خانه سرمایه گذاری، کلیه سرمایه گذاران و سرمایه پذیران را که درصدد معرفی نیازهای خود در در قالب سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین باشند را می پذیرد.

  • چگونه یک اتاق و یا پیشنهاد در خانه سرمایه گذاری ایجاد کنم؟

اگر تمایل به تعریف اتاق و یا پیشنهاد دارید ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید. پس از ثبت نام در سایت خانه سرمایه گذاری می توانید کلیه مراحل ایجاد یک اتاق و پیشنهاد را طی نمایید.

  • چه افرادی می توانند در خانه سرمایه گذاری، اتاق داشته باشند؟

کلیه سرمایه گذاران و سرمایه پذیران بسته به حوزه فعالیت خود و سایر دسته بندی های موجود در سایت می توانند در سایت خانه سرمایه گذاری ثبت نام نموده و پس از دریافت ایمیل تایید و تکمیل مشخصات، اتاق خود را در تالار مربوطه ایجاد کرده و با ورود به آن اطلاعات مورد نیاز خود را تکمیل کنند.

  • چه افرادی میتوانند در خانه سرمایه گذاری، پیشنهاد داشته باشند؟

کلیه سرمایه گذاران و سرمایه پذیران که موفق به ایجاد اتاق خود در تالار مرتبط شده اند بسته به نیاز خود می توانند در قالب سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین در سایت خانه سرمایه گذاری اقدام به ایجاد پیشنهادت سرمایه پذیری و یا سرمایه گذاری در تابلوهای مربوطه نمایند و با تکمیل اطلاعات شرایط را جهت ارتباط هرچه سریعتر طرفین فراهم سازند.