راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید از زبان رئیس کل بانک مرکزی

راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید از زبان رئیس کل بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جدیدترین پست خود در صفحه اینستاگرامش به موضوع نقدینگی پرداخته و راهکارهایی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید را عنوان کرده است.

به گزارش خانه سرمایه گذاری، وی در این باره نوشت:

«در بحث هدایت نقدینگی دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول مفهوم نقدینگی است: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم اکنون تبدیل به تسهیلات، اعم از تولیدی یا غیرآن، شده و یا توسط خود بانک‌ها، تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است که بخش عمده آنها، هم راستا با تامین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد. نکته دوم اینکه: نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که بیشترین بازدهی (خالص از ریسک) را داشته باشد. لذا، برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید، بازدهی بخش تولید، از طریق بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد بشود. با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند، تا با افزایش عرضه از فشار تورمی کاسته شود.»

منبع:ایسنا

Leave a Reply

Your email address will not be published.