درباره ما

پلتفرم خانه سرمایه‌گذاری به ‌منظور فراهم ساختن بستری جهت ارتباط و آشناسازی و همچنین نزدیک ساختن هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران ذیصلاح و متناسب با نیازهای آنها توسط تیمی از اساتید و دانشجویان فعال در این حوزه طراحی‌شده است. در خانه سرمایه‌گذاری، مفهوم سرمایه بصورت وسیعتر و بر مبنای تعاریف علمی آن ارائه شده است. این بدان معناست که در خانه سرمایه گذاری، سرمایه نه تنها به معنای سرمایه اقتصادی آن بلکه در سایر جنبه های مفاهیم خود نظیر سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین نیز قابلیت اجرایی و معرفی را دارد. خانه سرمایه گذاری با ایجاد محیطی امن، این امکان را برای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران فراهم آورده تا با ارائه پیشنهادات خود و پس از بررسی و تایید آن توسط تیم خانه سرمایه گذاری، دسترسی لازم برای شناخت مناسب از طرفین را با اطلاعات دقیق و صحیح فراهم آورده شود.

علاوه بر این خانه سرمایه گذاری یک پلتفرم تامین مالی جمعی تحول یافته یا کرادفاندینگ تحول یافته است. در پلتفرم خانه سرمایه گذاری برخلاف سایر پلتفرم ها که تنها کمک به تامین مالی جمعی می کنند، با تلفیق تامین مالی جمعی پروژه ها و سایر روشهای تامین سرمایه در کنار یکدیگر مدلی جدید را در تلفیق تامین سرمایه از نوع فیزیکی و غیر فیزیکی برای تمامی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران عضو فراهم آورده است.

لذا خانه سرمایه گذاری با فراهم آوردن بستری امن، تلاش دارد تا با نزدیک ساختن و معرفی پیشنهادات و نیازهای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران به یکدیگر، به محیط کسب و کار و فعالانی که در آن حضور دارند و یا به دنبال فرصتی جهت حضور در این محیط هستند کمک کند تا هرچه بیشتر پتانسیل های طرفین از بالقوه به بالفعل تبدیل شده و شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آنها باشیم.