توسعه شتاب‌دهنده‌ها راه نجات زیست‌فناوری کشور است

توسعه شتاب‌دهنده‌ها راه نجات زیست‌فناوری کشور است

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مدل شتاب دهنده‌ها می‌تواند زیست فناوری را در کشور توسعه دهد.

به گزارش خانه سرمایه گذاری، مصطفی قانعی درباره ضرورت توسعه مدل شتابدهنده های زیستی در کشور، بیان کرد: باید شتاب دهنده‌های زیستی را در کشور توسعه دهیم زیرا این مدل تنها راه نجات زیست فناوری است و می‌تواند این حوزه را توسعه علمی و منطقی دهد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی افزود: الگوسازی از شتاب دهنده‌های زیست فناوری در کشور باعث کاهش ارزبری و رونق اقتصادی در کشور می‌شود.

به گفته قانعی، یکی از نمونه‌های موفق شتاب دهنده‌ها در کشور، شتاب دهنده‌های حوزه داروهای زیستی است.

وی تصریح کرد: شتاب دهنده‌ها شرکتهایی هستند که روی ایده‌های جدید ایده پردازان، سرمایه گذاری می‌کنند؛ همین کار به صاحبان ایده کمک می‌کند که مسیر درستی را برای تولید و تجاری سازی محصولات و ایده‌های خود، طی کنند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به فعالیت چند شتاب دهنده زیستی در کشور، بیان کرد: یکی از اولویت‌های ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی افزایش تعداد شتاب دهنده‌ها در کشور است. سال آینده نیز این هدف را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

Leave a Reply

Your email address will not be published.