برگزاری چالش نوآوری باز در بانک ملی ایران

برگزاری چالش نوآوری باز در بانک ملی ایران
برگزاری چالش نوآوری باز در بانک ملی ایران در راستای توسعه نوآوری و خلاقیت، اقدام به برگزاری «چالش نوآوری باز» نموده است.
به گزارش خانه سرمایه گذاری،  در این چالش که با رویکردنوآوری باز برگزار می شود، از مخاطبان شامل کارکنان و مشتریان بانک خواسته شده تا چالش های مورد نظر به همراه راه حل پیشنهادی خود را در حداکثر دو پاراگراف در دو بخش «داده‌های بانکی/ هوش مصنوعی» و «سامانه‌های بانکی» در بازوی «بله» به آدرس https://ble.im/BMI_OIC_bot ارائه کنند.

چالش‌های مطروحه و راه حل‌های پیشنهادی برتر پس از بررسی در تاریخ ۸ اسفندماه سال‌جاری همزمان با اختتامیه ملی استارز در حاشیه رویداد ملی شو ۲ معرفی و جوایزی ارزنده به سه چالش برتر در هر گروه (کارکنان و مشتریان)، در مجموع شش جایزه اهدا خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال چالش‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی تا ساعت ۱۲ ظهر روز ۷ اسفند ماه جاری است.
منبع: روابط عمومی بانک ملی ایران،

Leave a Reply

Your email address will not be published.