بانک مرکزی چین شرکت‌های فین‌تک را به تدریج قانونمند می‌کند

بانک مرکزی چین شرکت‌های فین‌تک را به تدریج قانونمند می‌کند

بانک مرکزی چین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ساز و کاری برای قانونمند کردن تدریجی شرکت‌های فین‌تک راه‌اندازی خواهد کرد.

به گزارش خانه سرمایه گذاری، رویترز اعلام کرد،بانک مرکزی چین اعلام کرد که به تدریج یک ساز و کاری از قوانین برای قانونمند کردن شرکت های فناوری مالی موسوم به فین تک ها ایجاد خواهد کرد و از این فناوری به طور کامل برای بهینه کردن گردش اعتباری و کاهش هزینه های فاینانس برای شرکت ها استفاده خواهد کرد.

بانک خلق چین در اطلاعیه ای که در وب سایت خود منتشر کرد همچین تصریح کرد که این بانک بکارگیری فناوری های نوین را در قانونمندن کردن افزایش می دهد و توانایی خود را برای پیشگیری از ریسک ها ارتقاء خواهد دهد.

منبع: ایبِنا

Leave a Reply

Your email address will not be published.