استراتژی های برندسازی کسب و کارهای خطرپذیر (قسمت اول)

استراتژی های برندسازی کسب و کارهای خطرپذیر (قسمت اول)

با توجه به مزایا و معایب استراتژی های مرسوم و نیز با در نظر گرفتن اینکه برند‌های قدرتمند به راحتی ساخته نمی شوند و توسعه و نگهداری از آنها هزینه بر و پیچیده می باشد، اخیرا برخی شرکت ها، از گزینه های معمول مثل ساخت برند، خرید برند و یا گسترش برندها، استفاده نکرده و اقدام در به کارگیری یک استراتژی با برندهای نو و بدیع، براساس بنیان گذاران برند کارآفرینانه از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر خارجی شرکت می کنند. اعمال این استراتژی، خود نشان دهنده ی یک مسیر جدید برای انواع رشد برند می باشد بر این اساس ما در این وبلاگ قصد داریم در این قسمت براساس مطالعه صورت گرفته توسط وان رینزبرگ (۲۰۱۲)، انواع استراتژی های رشد برند به صورت زیر بسط داده شده است ارائه کنیم. همچنین قبل از بیان استراتژی های رشد برند لازم است توضیح مختصری در  مورد برندکارآفرینانه داده شود

برندهای کارآفرینانه

یکی از برندهای مطرح در کسب و کارهای مخاطره آمیز، که اخیرا در تحقیقات از آن یاد می شود، “برند کارآفرینانه” است. برند کارآفرینانه برندی است که توسط یک کارآفرین ایجاد شده و توانایی ساختارشکنی خلاقانه از دیدگاه شومپیتر را داشته باشد. ساخت برند کارآفرینانه مربوط به حوزه ای است که عمر و قدمت چندانی ندارد. ماهیت کارآفرینانه ی آن عموما برگرفته از محدودیت های جدی در دسترسی به منابع می باشد که در واقع پیشنهاد میدهد که کار آفرینان به بهره گیری از یک رویکرد غیر معمول در برندسازی نیازمند هستند. متأسفانه حتی برای شرکتهای تثبیت شده نیز موفقیت ایجاد برند جدید، نستبا یک رخداد نادر است. شناسایی به موقع برندهای نوآورانه ای که پتانسیل ساختارشکنانه دارند و نیز تلاش برای انجام کسب و کار خطرپذیر از طریق بستن قرارداد با کارآفرینان ایجاد کننده ی آنها، می تواند منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت های بزرگ شود. بنابراین در ارتباط با این موضوع اخیرا شرکت های بزرگی محدوده ی نوآوری هایشان را از طریق همراهی با شرکت های برند کارآفرین بسط داده اند

استراتژی های برندسازی کسب و کارهای خطرپذیر

در این دسته بندی، کسب و کار مخاطره آمیز، خود شامل سه دسته ی سرمایه گذاری سهامی (مشارکت درسرمایه)، کارآفرینی سازمانی و مدل های کسب و کار جدید می باشد.

 

در قسمت دوم این بخش نسبت به توضیح هریک از دسته بندی پرداخته خواهد شد……

منابع:

  • Van Rensburg, D. J. (2012). Strategic brand venturing: the corporation as entrepreneur. Journal of Business Strategy, 33(3),4–۱۲٫

Leave a Reply

Your email address will not be published.