به چه نوع کسب و کارهایی استارت آپ گفته می شود؟ (قسمت اول)

به چه نوع کسب و کارهایی استارت آپ گفته می شود؟ (قسمت اول)

برای درک مفهوم استارت آپ بهتر است ابتدا درک شود استارت آپ شامل چه تعاریفی نمیشود. استارت آپ یک رویداد یا همایش کارآفرینی نیست. یک وب سایت یا یک نرم افزار موبایل، لزوما” یک استارت آپ نیست، استارت آپ یک شرکت کوچک که در حال درآمدزایی و رشد است، نیست.  استارت آپها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان موتور نوآوری به حساب می آیند.  کسب و کارهای کوچک و نوپا (استارت آپها) اغلب به عنوان منبع تخریب خلاق در نظر گرفته میشوند. زیرا آنها محصولات جدیدی را معرفی می کنند که باعث سرنگونی و اختلال موقعیت شرکتهای فعلی میشود. استیو بلنک، استارت آپ را چنین تعریف میکند

“شرکت یا سازمانی کوچک که با هدف تبدیل شدن به مدل کسب و کار قابل تکرار و قابل گسترش و مقیاس پذیر تشکیل شده است”

اریک ریس نیز آن را: “نهادی انسانی که برای خلق محصول یا خدمتی نو در شرایط عدم قطعیت بسیار ساخته شده، می‌نامد

Leave a Reply

Your email address will not be published.