استارتاپ استودیو چیست؟(قسمت دوم)

استارتاپ استودیو چیست؟(قسمت دوم)

در اکوسیستم کارآفرینی با واژه هایی نظیر شتاب دهنده،مرکز رشد و استارتاپ استودیو زیاد مواجه می شویم ولی کمتر کسی درباره استارتاپ استودیو در ایران می داند. لذا در این مطلب سعی داریم تا به این مقوله بپردازیم.

در قسمت اول اشاره کردیم که استارتاپ استودیو یک ساختار است که هدف آن ساختن شرکت ها می باشد.با توجه به زیرساخت ها و منابع در دسترس استارتاپ استودیو ها،استارتاپ ها شانس بیشتری برای موفقیت دارند و فرایند رشد و ساخت استارتاپ ها بهینه می گردد.

سه مولفه ای که یک استارتاپ استودیو را معرفی می کند عبارت است از:

الف)ایده پردازی داخلی

ایده ها در داخل استارتاپ استودیو ها تولید می شوند.این نهاد خود همانند یک هم بنیان گذار عمل کرده و خود یک شریک برای کسب و کار می باشد.یک استارتاپ استودیو می تواند مالک کل ایده باشد.

ب)تولید زیاد

یک استارتاپ استودیو تعدادی زیادی کسب و کار را راه اندازی می کند و این هدف از اهداف اصلی یک استارتاپ استودیو می باشد.

ج)زیرساخت

یک استارتاپ استودیو دارای زیرساخت های متعدد می باشد.به صورت مثال افراد دارای استعداد،فرایند های کارا، ابزار های مفید و یک شبکه گسترده. این نهاد نباید به صورت یک زیرساخت خالی متشکل از تعدادی شرکت باشد.

مزایا و معایب استارتاپ استودیو

از جمله مزایای یک استارتاپ استودیو می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • رشد سریع تر

یک استارتاپ استودیو با فراهم کردن امکانات مناسب و همکاری به عنوان یک هم بنیان گذار کمک بسیاری می کند تا کسب و کار شما به سرعت رشد کند.

  • ساخت بهتر

استارتاپ استودیو با بهره گیری از افراد توانمند در حوزه های مختلف مورد نیاز می تواند به کسب و کار ها کمک کند تا بهتر ساخته شوند. شهرت نام یک استارتاپ استودیو و همچنین شبکه ارتباطی قدرتمند آن نیز نقش مهمی در موفقیت یک کسب و کار دارد.

  • ایجاد یک کسب و کار بزرگ تر

یک استارتاپ استودیو می تواند کمک کند تا یک کسب و کار وارد یک بازار بزرگ تر شود و به رقابت بپردازد.

همچنین از معایب استارتاپ استودیوها می‌توان به مواردی از جمله:

  • سهم استارتاپ استودیو

همانطور که در قبل نیز اشاره شد،خود استارتاپ استودیو به عنوان یک هم بنیان گذار وارد کسب و کار می شود و این بدان معنا است که تا لحظه آخر استارتاپ استودیو در کسب و کار همراه شما می ماند.

  • نابود شدن ایده پردازی

بسیاری از استارتاپ استودیو ها فقط بر روی ایده های داخلی خود کار می کنند و حاضر به سرمایه گذاری بر روی سایر ایده ها نمی باشند.در حقیقیت با این رویکرد استارتاپ استودیو ها افرادی را جذب می کنند که فاقد ایده هستند اما توانمندی مناسبی در حیطه تخصصی خود دارند و نقش ایده پردازی را خود تقبل می کنند.

  • وابستگی استارتاپ به استارتاپ استودیو

در این مدل از حمایت از استارتاپ ها یک کسب و کار وابسته به استارتاپ استودیو باقی می ماند.این وابستگی می تواند برای افرادی مناسب نباشد.چون یکی از اهداف اصلی کارآفرینی استقلال کاری می باشد. اشاره کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.